Het bestuur van
de Stichting Kinderboerderij Wijhe:

Voorzitter: Nico Drent
tel.: 0570 522904

Secretaris: Mark Jansen
tel.: 0570 523467

Penningmeester: Ilona Oosterhuis

Bestuursleden: Ibe Pelgrim, Annet Brouwer