Het bestuur van
de Stichting Kinderboerderij Wijhe:

Voorzitter: Nico Drent
tel.: 0570 522904

Secretaris: Nettie Kersten
tel.: 0570 523311

Penningmeester: Ilona Oosterhuis

Bestuursleden: Ibe Pelgrim, Annet Brouwer, Mark Jansen