Zoönosen

Zoönosen zijn ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan. Zoönosen zijn vaak diersoortspecifiek en kunnen veroorzaakt worden door bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. De meeste diersoorten kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen waar mensen ziek van kunnen worden; zoals landbouwhuisdieren (kippen, varkens, koeien, geiten, schapen, paarden), wilde dieren (hazen, wilde zwijnen, muizen, ratten, vleermuizen) of huisdieren (honden, katten). Zo’n ziekteverwekker kan bij een dier ziekteverschijnselen veroorzaken, maar dat hoeft niet.

Mogelijke ziekten zijn o.a. Q-koorts, ringworm, ziekte van Weil, abortus en de papegaaienziekte.

Het dierenbestand op de boerderij staat goed onder controle van onze dierenartspraktijk de DAP in Olst.

Tegen de meest bekende zoönose, de Q-koorts, worden jaarlijks alle schapen en geiten (wettelijk verplicht) gevaccineerd.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *